Kobieta w ciąży – Pierwsza pomoc

Najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy kobiecie w ciąży Udzielając pierwszej pomocy kobiecie w ciąży należy postępować zgodnie ze schematem ABCDE. Procedura ta dotyczy każdego pacjenta, bez względu na płeć bądź stan zdrowia. Technika udzielania pomocy kobiecie w ciąży opiera się głównie na ocenie stanu ogólnego poszkodowanej oraz ułożeniu kobiety w ciąży na lewym boku. Dlaczego ułożenie na lewym boku jest tak istotne? Otóż wiele problemów sercowo-naczyniowych związanych z ciążą będzie wynikało z ucisku na żyłę główną dolną. Zastosowanie pierwszej pomocy oraz wdrożenie procedury jaką jest resuscytacja krążeniowo oddechowa zwiększa szansę na przeżycie matki oraz płodu. Omdlenie kobiety w ciąży – pierwsza pomoc Potrzeba udzielenia pierwszej pomocy może dotyczyć każdego z nas. Technika udzielania pomocy kobiecie w ciąży nie odbiega znacząco od standardowych procedur. Należy jednak pamiętać o kilku różnicach. Omdlenia w ciąży zazwyczaj mają charakter łagodny. Często również przejściowy. Omdlenia mogą być związane ze zmianą pozycji, spadkiem ciśnienia tętniczego krwi , niskim stężeniem glikemii, zaburzeniami elektrolitowymi bądź niedokrwistością. Nie mniej jednak żadnych z objawów nie należy bagatelizować. Jak udzielić pierwszej pomocy, gdy mowa o kobiecie w ciąży? W pierwszej kolejności przypomnijmy sobie czym jest jest omdlenie nim przystąpimy do pierwszej pomocy. Omdlenie jest to krótkotrwała utrata przytomności , która samoistnie ustępuje. Charakteryzuje się nagłym początkiem i krótkim czasem trwania. Kobietę w ciąży, która omdlała powinno się ułożyć w pozycji leżącej, na wspomnianym wcześniej lewym boku. Jeśli istnieje taka możliwość należy rozluźnić odzież w obrębie dekoltu oraz zapewnić dostęp do świeżego powietrza, np. otworzyć okna lub wyprosić z pomieszczenia zbędne osoby. Dlaczego ułożenie kobiety w ciąży na lewym boku jest tak istotne? Otóż ułożenie ciężarnej na wznak również może wyzwalać sytuację, w której może dojść do utraty przytomności. Po 20 tygodniu ciąży macica jest już na tyle duża , że może powodować ucisk na żyłę główną dolną i aortę. W wyniku czego może dojść do zespołu żyły głównej dolnej, który polega na spadku rzutu serca oraz zmniejszeniu powrotu żylnego. W efekcie może dojść do spadku ciśnienia, wstrząsu oraz zatrzymania krążenia, którego następstwem będzie resuscytacja krążeniowo oddechowa. RKO kobiety w ciąży Podstawowym elementem udzielania pomocy kobiecie w ciąży jest utrzymanie drożności dróg oddechowych, a także podtrzymanie oddechu i krążenia. Oczywiście, aby resuscytacja krążeniowo oddechowa była wykonana prawidłowo, w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo własne oraz osób postronnych. Gdy już jesteśmy pewni,że miejsce w którym się znajdujemy jest bezpieczne, możemy przystąpić do udzielania pomocy kobiecie w ciąży. W pierwszej kolejności oceniamy stan świadomości poszkodowanej. Jak to zrobić? Najprościej jest ocenić reakcję na bodźce dotykowe i werbalne – ” Halo, słyszy mnie Pani „? Jeśli nie reaguje natychmiast powinniśmy wezwać pomoc. Utrzymując drożność dróg oddechowych za pomocą rękoczynu czoło-żuchwa staramy się wyczuć, zobaczyć oraz wysłuchać oznak prawidłowego oddechu. Jeśli oddycha układamy w pozycji bocznej bezpiecznej. Jeśli nie oddycha – zlecamy wezwanie pogotowia , dzwoniąc pod numer 999 lub 112. Jeżeli u kobiety w ciąży doszło do zatrzymania krążenia , czego objawem jest brak oddechu – niezwłocznie powinniśmy przystąpić do resuscytacji krążeniowo oddechowej. W celu poprawienia przepływu naczyniowego kobiety w ciąży układamy na lewym boku pod kątem 15-30 stopni, pamiętając aby nie unosić klatki piersiowej ponad powierzchnię na której leży. Aby uciskanie klatki piersiowej było jak najbardziej efektywne, ciało poszkodowanej powinno leżeć stabilnie. Uciskanie klatki piersiowej bez zastosowania odpowiedniego ułożenia kobiety w ciąży tj. na lewym boku może okazać się nieskuteczne w wyniku powstania zespołu żyły głównej dolnej. Uciskanie klatki piersiowej wykonujemy w sekwencji 30:2 z częstotliwością 100/min. Kobieta w ciąży – użycie defibrylatora AED, czy można go użyć? Nie ma żadnych dowodów, które świadczyłyby o niekorzystnym wpływie użycia defibrylatora w celu udzielenia pomocy kobiecie w ciąży. Podczas stosowania AED stosuje się prąd stały o standardowej wartości energii. Dodatkowe czynności udzielania pierwszej pomocy kobiecie w ciąży Wykonując RKO należy pamiętać o fizjologicznych zmianach w ciele kobiety ciężarnej. Rosnąca macica powoduje uniesienie przepony oraz narządów jamy brzusznej. Pod uwagę należy również wziąć gruczoły sutkowe, które ulegąją powiększeniu. W związku z tym powinniśmy pamiętać ,aby ułożenie rąk podczas uciskania klatki piersiowej było nieco wyżej. Co jest istotne ? Nie bójmy się udzielać pierwszej pomocy.

Wypadek drogowy – postępowanie i udzielanie pierwszej pomocy

Wypadek drogowy to zjawisko, z którym nie spotykamy się na co dzień. Oczywiście nie mamy na myśli osób związanych zawodowo ze służbą ratunkową, gdyż ratownicy pełniący służbę są przygotowani na tego typu zdarzenia i idące za tym działania ratownicze. Należy pamiętać, że w pierwszej pomocy najważniejszy jest czas, ponieważ gra on kluczową rolę w funkcjonowaniu naszego organizmu, gdzie liczy się każda minuta, a nawet sekunda! Pamiętajmy również, że „dobry ratownik to żywy ratownik”, dlatego nasze  bezpieczeństwo jest  tutaj najważniejsze, ponieważ gdy nam się przydarzy krzywda, to nikt inny może nie być w stanie pomóc osobom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym, a może nawet nie zdołać wezwać służb ratunkowych. Etapy udzielania pierwszej pomocy po wypadku drogowym Ocena i zabezpieczenie miejsca wypadku W tym miejscu musimy się skupić na dwóch kluczowych aspektach. Pierwszym z nich jest ocena miejsca zdarzenia, tj. ocena własnego bezpieczeństwa jako świadka zdarzenia, bądź osoby, która akurat przechodziła, tak aby wdrożenie działania jakim jest podejście do osób poszkodowanych, bądź samego miejsca zdarzenia nie zagroziło nam przez czynniki niebezpieczne jakimi mogą być np.: ruchliwa droga, niebezpiecznie agresywny pies, bądź zerwany przewód wysokiego napięcia. W momencie gdy jesteśmy pewni, że nasze zdrowie oraz bezpieczeństwo nie jest zagrożone, możemy się skupić na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia poprzez zorientowanie się gdzie jesteśmy, co się dokładnie stało, a w przypadku istnienia osób poszkodowanych podać ich liczbę oraz postarać się jak najlepiej zrelacjonować ich aktualny stan zdrowia. Staramy się jak najszybciej zawiadomić służby ratunkowe dzwoniąc pod numer 112/999 oraz jeżeli jest to potrzebne nie boimy się udzielić takiej osobie pierwszej pomocy, gdyż może to zwiększyć szanse na przeżycie o 70 %. Mając kamizelkę odblaskową w samochodzie należy ją założyć, a następnie rozstawmy trójkąt ostrzegawczy, aby był on widoczny dla samochodów nadjeżdżających w naszą stronę. Wypadek drogowy – ocena stanu poszkodowanego Wypadki komunikacyjne są często następstwem niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. Brawura za kierownicą, nieprzestrzeganie przepisów w ruchu drogowym, czy losowe sytuacje, które mogą zaskoczyć każdego uczestnika ruchu drogowego, to wszystko może spowodować tragedię nie tylko dla osoby, która popełniła/doświadczyła ww. czynności, ale co najgorsze innych uczestników ruchu drogowego. Idąc dalej, skutki tych wydarzeń mogą być bardzo różne i będąc na miejscu zdarzenia możemy się spodziewać poszkodowanych w bardzo zróżnicowanym stanie. Najważniejszymi kryteriami, które mają największe znaczenie jest czas w jakim podejmiemy działania, a drugą sprawą jest to czy dana osoba ma zachowane podstawowe czynności, tj. krążenie oraz oddech, a następnie czy osoba może swobodnie oddychać oraz nie ma żadnych złamań, czy krwotoków zagrażających jej życiu. Jeżeli jest to możliwe oraz konieczne powinniśmy rozważyć ewakuację takiej osoby do miejsca bezpiecznego. Zaleca się aby do momentu przyjazdu podmiotów ratowniczych zostać przy takiej osobie i zapewnić jej wsparcie psychiczne oraz kontrolować jej stan ogólny. Jakie służby powiadomić w razie wypadku? Będąc świadkiem, bądź osobą postronną przy wypadku komunikacyjnym nie bójmy się używać telefonu w celu powiadomienia służb ratowniczych o napotkanym zdarzeniu, ponieważ myślenie pt.” na pewno ktoś zadzwonił..” jest mylne. Gdy w ten sposób pomyśli 10 osób widzących to zdarzenie, to w rezultacie nikt owego zdarzenia nie zgłosi, a osoby poszkodowane  w tym zdarzeniu nie dostaną tak koniecznej im pomocy. Dzwonimy jak najszybciej  pod numery: 112 lub 999, nawet w momencie gdy dochodzimy do miejsca zdarzenia. Podajemy adres, a jeśli nie znamy miejsca, to staramy się wymienić znaki szczególne otoczenia tak, aby jak najlepiej pomóc drugiej osobie ustalić miejsce zdarzenia. Rzetelnie słuchajmy pytań oraz poleceń wydawanych przez operatora, ponieważ są to osoby posiadające odpowiedne kwalifikacje oraz wiedzę. Operatorzy numeru 112, lub dyspozytorzy numeru 999 po uzyskaniu odpowiednich i niezbędnych informacji poinformują nas, że odpowiednie służby ratownicze są już dysponowane na miejsce zdarzenia. Jak wyciągnąć poszkodowanego z pojazdu? W momencie gdy bezpieczeństwo nam na to pozwala i jest konieczność ewakuacji osoby poszkodowanej, powinniśmy zacząć od wywiadu i namówienia takiej osoby, że miejsce w którym się znajduje, tj. samochód osobowy nie jest bezpieczne i poprosić, aby udała się z nami w miejsce przez nas wyznaczone (bezpieczniejsze). Sprawa wygląda nieco inaczej, gdy  taka osoba nie ma możliwości sama opuścić samochodu z powodu na obrażeń, które ma bądź na stan w którym się znajduje bądź jest konieczność przeprowadzenia Resustytacji Krążeniowo-Oddechowej  ewakuujemy  osobę przy zachowaniu szczególnej ostrożności za pomocą chwytu Rauteka polega ona na tym że: prawą rękę wkładamy pod prawą pachę poszkodowanego; potylicę poszkodowanego opieramy o własne ramię; lewą rękę wkładamy pod lewą pachę poszkodowanego i łapiemy„nachwytem” jego lewe przedramię; delikatnie unosimy poszkodowanego i w miarę możliwości stabilizując głowę (własnym barkiem i głową) wyciągamy poszkodowanego z pojazdu. Jak zatamować krwawienie osoby poszkodowanej w wypadku drogowym? Głównym powodem dlaczego musimy cenić czas podczas działań przy wypadku drogowy  jest to że osoba poszkodowana może mieć rozległy krwotok który jest jedną z odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia tzn. że jeżeli szybko  zatamujemy taki krwotok to zyskamy większe szanse na przeżycie dla takiej osoby. Tamujemy szybko i mocno , możemy użyć do tego rzeczy które mamy w apteczce podręcznej , samochodowej bądź rzeczy które mamy pod ręką. Zaczynając od opaski zaciskowej  którą zakładamy powyżej miejsca krwawienia oraz dokręcamy krępulec,  jeżeli nie mamy  takiej stazy możemy użyć do tego paska od spodni bądź za pomocą gaz jałowych czy kompresów dociskamy je  do rany celem zatamowania takiego krwotoku. Pamiętajmy aby nie bać się użyć siły, w tym przypadku jest ona wskazana aby uniemożliwić krwi wydostawanie się poza powłoki skórne. Dodatkowe czynności udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku Takimi czynnościami może być przede wszystkim to aby miejsce zdarzenia nie generowało kolejnych niebezpiecznych sytuacji na drodze tj. kolizji bądź wypadku z kolejnymi osobami poszkodowanym. Kolejną sprawą o której warto pamiętać to liczba oraz stan osób poszkodowanych aby później po przyjeździe Służb ratunkowych przekazać te informacje, co usprawni działanie i przyspieszy czas pomocy tym osobom przez odpowiednie podmioty. Należy wytypować osobę z „tłumu” w przypadku gdy służby mają utrudniony dojazd na miejsce zdarzenia aby ta osoba doprowadziła zastępy straży pożarnej bądź zespół ratownictwa medycznego. Najważniejszym czynnikiem jest zachowanie trzeźwego umysłu w stresowych sytuacjach aby jak najlepiej i najefektywniej pomóc osobom poszkodowanym i samemu nie paść ofiarą niebezpieczeństw.

Najważniejsze zasady udzielenia pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc – czym jest? Pierwsza pomoc to zespół czynności, które są wykonywane w momencie sytuacji zagrożenia życia, czyli gdy mamy do czynienia z wypadkiem, urazem lub nagłym atakiem choroby. Czynności wykonywane są w celu ochrony życia lub zdrowia osoby poszkodowanej i zminimalizowania niekorzystnych następstw, do momentu przyjazdu wykwalifikowanej pomocy medycznej, czyli przed przejęciem przez zespół ratownictwa medycznego i przewiezieniem osoby poszkodowanej do szpitala. Jakie są rodzaje pierwszej pomocy? Wyróżniamy takie rodzaje pierwszej pomocy jak: – pierwsza pomoc przedmedyczna, która udzielana jest przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia (bez przeszkolenia medycznego) i wykonujące zespół czynności ratunkowych w momencie zagrożenia życia lub zdrowia. – kwalifikowana pierwsza pomoc, która prowadzona jest przez zespół ratowników (ratownicy KPP – Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy kończą specjalny kurs pierwszej pomocy i państwowy egzamin z wynikiem pozytywnym), którzy wyposażeni są w specjalistyczny sprzęt w ramach wykonywanej pierwszej pomocy, czyli każdego przypadku możliwego zagrożenia życia lub zdrowia, którego byli świadkiem, korzystają oni z zakresu uprawnień zawartych w Art. 14 ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, takie szkolenie z pierwszej pomocy posiadają zastępy straży pożarnej, funkcjonariusze policji i wszystkie pozostałe służby mundurowe. – medyczne czynności ratunkowe, które są wykonywane przez wykwalifikowany personel medyczny, czyli lekarza, ratownika medycznego lub pielęgniarkę, pielęgniarza w momencie interwencji zespołu ratownictwa medycznego, lotniczego pogotowia ratunkowego lub w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, medyczne czynności ratownicze wykonywane są w zakresie określonym przez ustawę o państwowym ratownictwie medycznym. Zasady udzielania pierwszej pomocy Stan nagłego zagrożenia życia wymaga od nas szybkiej reakcji. Pierwsze co należy zrobić, to ocenić nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osoby poszkodowanej. Jeżeli jest bezpiecznie, można przystąpić do udzielania pierwszej pomocy. Warto zawsze zabezpieczyć miejsce zdarzenia np. jeżeli doszło do wypadku samochodowego, wyjąć trójkąt odblaskowy i założyć kamizelkę odblaskową. Następnie należy sprawdzić stan osoby poszkodowanej, czyli podstawowe funkcje życiowe: oddech, stan świadomości i zlokalizować odniesione urazy. Podczas udzielania pierwszej pomocy warto założyć przed oceną stanu osoby poszkodowanej (zanim ją dotkniemy) rękawiczki lateksowe bądź nitrylowe, aby uchroniły nas przed potencjalnym nabyciem choroby infekcyjnej podczas udzielania pierwszej pomocy. Następny krok to wezwanie zespołu ratownictwa medycznego, lub innych specjalistycznych służb ratowniczych. Do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha, należy prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Jeżeli występują krwotoki należy je zatamować przed przystąpieniem do RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa). W momencie kiedy poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha należy ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej, czyli w pozycji bezpiecznej i sprawdzać czy nadal oddycha. Resuscytacja krążeniowo–oddechowa, czyli RKO w czasie udzielania pierwszej pomocy Pierwsza pomoc to także resuscytacja krążeniowo-oddechowa – działania, które mają na celu poprzez uciskanie klatki piersiowej i prowadzenie oddechów ratowniczych, podtrzymanie krążenia krwi oraz zapewnienie odpowiedniego natlenienia u osoby u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia – stan zagrożenia życia. Przystępujemy do RKO w momencie kiedy po udrożnieniu dróg oddechowych, nie obserwujemy co najmniej dwóch prawidłowych oddechów w ciągu 10 sekund. W tym momencie należy niezwłocznie przejść do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa to nie tylko uciśnięcia klatki piersiowej, ale także oddechy ratownicze. Wykonujemy je tylko wtedy, kiedy jesteśmy do tego przygotowani. Oznacza to, ze posiadamy zabezpieczenie w postaci maseczki do prowadzenia wentylacji i potrafimy wykonywać oddechy ratownicze. W innym przypadku możemy odstąpić od ich wykonywania i zająć się uciskaniem klatki piersiowej aż do momentu przejęcia osoby poszkodowanej przez zespół ratownictwa medycznego. Nigdy nie przerywamy resuscytacji, gdy widzimy nadjeżdżająca karetkę pogotowia. Kończymy RKO w momencie, kiedy podejdzie do nas osoba z zespołu ratownictwa medycznego i powie, że przejmuje poszkodowanego lub w momencie gdy u poszkodowanego pojawią się oznaki krążenia albo zabraknie nam sił. Pierwsza pomoc jest wyczerpująca, dlatego warto zawsze wybrać jedną, konkretną osobę, która nam pomoże i będzie z nami wymiennie wykonywać uciśnięcia klatki piersiowej. Pierwsza pomoc – RKO u dorosłych Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób dorosłych, to stosunek uciśnięć klatki piersiowej do oddechów ratowniczych, który wynosi 30:2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa również ma swoje zasady. Uciśnięcia wykonujemy, układając ręce na środku klatki piersiowej. Najważniejsze przy wykonywaniu uciśnięć to pamiętać o jej relaksacji 1:1, prawidłowej głębokości uciśnięć na głębokość 5-6 cm i częstotliwości, która wynosi 100-120/minutę. Pierwsza pomoc – RKO u dzieci Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i niemowląt, wygląda inaczej niż u osób dorosłych. RKO rozpoczynamy od wykonania 5 oddechów ratowniczych, a sekwencja następnych uciśnięć klatki piersiowej i oddechów wynosi 15:2. U niemowlaka uciśnięcia wykonujemy metodą kciuków, a u większego dziecka nasadą jednej dłoni – w innym przypadku możemy im zrobić krzywdę. Oddechy ratownicze również muszą być o mniejszej objętości, ponieważ płuca dziecka są mniejsze niż u osoby dorosłej. Każda pierwsza pomoc to indywidualny przypadek. Czy jesteśmy zobowiązani do udzielenia pierwszej pomocy? Oczywiście, że tak! Pierwsza pomoc regulowana jest przez prawo, także mamy obowiązek udzielania pierwszej pomocy. W Polsce konsekwencje prawne za zaniechanie takiej pomocy w przypadku stanu zagrożenia życia przewiduje art. 162 Kodeksu karnego: 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej. Zapraszamy na kurs pierwszej pomocy na którym nauczymy Was jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy