Przyszli rodzice w trakcie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy u niemowląt dla szkoły rodzenia

Kobieta w ciąży – Pierwsza pomoc

Najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy kobiecie w ciąży

Udzielając pierwszej pomocy kobiecie w ciąży należy postępować zgodnie ze schematem ABCDE. Procedura ta dotyczy każdego pacjenta, bez względu na płeć bądź stan zdrowia. Technika udzielania pomocy kobiecie w ciąży opiera się głównie na ocenie stanu ogólnego poszkodowanej oraz ułożeniu kobiety w ciąży na lewym boku. Dlaczego ułożenie na lewym boku jest tak istotne? Otóż wiele problemów sercowo-naczyniowych związanych z ciążą będzie wynikało z ucisku na żyłę główną dolną. Zastosowanie pierwszej pomocy oraz wdrożenie procedury jaką jest resuscytacja krążeniowo oddechowa zwiększa szansę na przeżycie matki oraz płodu.

Omdlenie kobiety w ciąży – pierwsza pomoc

Potrzeba udzielenia pierwszej pomocy może dotyczyć każdego z nas. Technika udzielania pomocy kobiecie w ciąży nie odbiega znacząco od standardowych procedur. Należy jednak pamiętać o kilku różnicach. Omdlenia w ciąży zazwyczaj mają charakter łagodny. Często również przejściowy. Omdlenia mogą być związane ze zmianą pozycji, spadkiem ciśnienia tętniczego krwi , niskim stężeniem glikemii, zaburzeniami elektrolitowymi bądź niedokrwistością. Nie mniej jednak żadnych z objawów nie należy bagatelizować. Jak udzielić pierwszej pomocy, gdy mowa o kobiecie w ciąży? W pierwszej kolejności
przypomnijmy sobie czym jest jest omdlenie nim przystąpimy do pierwszej pomocy. Omdlenie jest to krótkotrwała utrata przytomności , która samoistnie ustępuje. Charakteryzuje się nagłym początkiem i krótkim czasem trwania. Kobietę w ciąży, która omdlała powinno się ułożyć w pozycji leżącej, na wspomnianym wcześniej lewym boku. Jeśli istnieje taka możliwość należy rozluźnić odzież w obrębie dekoltu oraz zapewnić dostęp do świeżego powietrza, np. otworzyć okna lub wyprosić z pomieszczenia zbędne osoby. Dlaczego ułożenie kobiety w ciąży na lewym boku jest tak istotne? Otóż ułożenie ciężarnej na wznak również może wyzwalać sytuację, w której może dojść do utraty przytomności. Po 20 tygodniu ciąży macica jest już na tyle duża , że może powodować ucisk na żyłę główną dolną i aortę. W wyniku czego może dojść do zespołu żyły głównej dolnej, który polega na spadku rzutu serca oraz zmniejszeniu powrotu żylnego. W efekcie może dojść do spadku ciśnienia, wstrząsu oraz zatrzymania krążenia, którego następstwem będzie resuscytacja krążeniowo oddechowa.

RKO kobiety w ciąży

Podstawowym elementem udzielania pomocy kobiecie w ciąży jest utrzymanie drożności dróg oddechowych, a także podtrzymanie oddechu i krążenia. Oczywiście, aby resuscytacja krążeniowo oddechowa była wykonana prawidłowo, w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo własne oraz osób postronnych. Gdy już jesteśmy pewni,że miejsce w którym się znajdujemy jest bezpieczne, możemy przystąpić do udzielania pomocy kobiecie w ciąży. W pierwszej kolejności oceniamy stan świadomości poszkodowanej. Jak to zrobić? Najprościej jest ocenić reakcję na bodźce dotykowe i werbalne – ” Halo, słyszy mnie Pani „? Jeśli nie reaguje natychmiast powinniśmy wezwać pomoc. Utrzymując drożność dróg oddechowych za pomocą rękoczynu czoło-żuchwa staramy się wyczuć, zobaczyć oraz wysłuchać oznak prawidłowego oddechu. Jeśli oddycha układamy w pozycji bocznej bezpiecznej. Jeśli nie oddycha – zlecamy wezwanie pogotowia , dzwoniąc pod numer 999 lub 112. Jeżeli u kobiety w ciąży doszło do zatrzymania krążenia , czego objawem jest brak oddechu – niezwłocznie powinniśmy przystąpić do resuscytacji krążeniowo oddechowej. W celu poprawienia przepływu naczyniowego kobiety w ciąży układamy na lewym boku pod kątem 15-30 stopni, pamiętając aby nie unosić klatki piersiowej ponad powierzchnię na której leży. Aby uciskanie klatki piersiowej było jak najbardziej efektywne, ciało poszkodowanej powinno leżeć stabilnie. Uciskanie klatki piersiowej bez zastosowania odpowiedniego ułożenia kobiety w ciąży tj. na lewym boku może okazać się nieskuteczne w wyniku powstania zespołu żyły głównej dolnej. Uciskanie klatki piersiowej wykonujemy w sekwencji 30:2 z częstotliwością 100/min.

Kobieta w ciąży – użycie defibrylatora AED, czy można go użyć?

Nie ma żadnych dowodów, które świadczyłyby o niekorzystnym wpływie użycia defibrylatora w celu udzielenia pomocy kobiecie w ciąży. Podczas stosowania AED stosuje się prąd stały o standardowej wartości energii.

Dodatkowe czynności udzielania pierwszej pomocy kobiecie w ciąży

Wykonując RKO należy pamiętać o fizjologicznych zmianach w ciele kobiety ciężarnej. Rosnąca macica powoduje uniesienie przepony oraz narządów jamy brzusznej. Pod uwagę należy również wziąć gruczoły sutkowe, które ulegąją powiększeniu. W związku z tym powinniśmy pamiętać ,aby ułożenie rąk podczas uciskania klatki piersiowej było nieco wyżej. Co jest istotne ? Nie bójmy się udzielać pierwszej pomocy.