ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ MASOWYCH

Nasz zespół w trakcie zabezpieczenia medycznego dla szkoły mundurowej

CZAS TRWANIA: Brak limitu

CENA KURSU: Do ustalenia indywidualnie

Nasza firma zapewnia zabezpieczenie medyczne wszelkich imprez masowych, uroczystości i pikników dzięki naszym ratownikom medycznym i specjalistycznemu wyposażeniu medycznemu.

Zapewniamy także organizację dni bezpieczeństwa, pokazy oraz szkolenia w zakresie pierwszej pomocy podczas różnego rodzaju uroczystości, pikników i imprez masowych w tym wystawienie stanowiska pierwszej pomocy razem z ratownikami medycznymi i profesjonalnym sprzętem oraz symulatorami pierwszej pomocy.

Zabezpieczenie imprez masowych takich jak m.in wydarzenia sportowe, mecze, imprezy masowe, koncerty, festyny, plany filmowe itp.

Oferta zabezpieczenia medycznego obejmuje

Zabezpieczenie medyczne imprez masowych to podstawowy aspekt organizacji każdego wydarzenia w zakresie bezpieczeństwa jego uczestników co przekłada się na wyznaczenie odpowiedniego personelu w zakresie wsparcia i zabezpieczenia medycznego.

Grupa zabezpieczenia medycznego odpowiada za wsparcie, opiekę i koordynacje działań medycznych podczas całego trwania imprezy bądź wydarzenia. Osoby te udzielają wszelkiej pomocy medycznej i informacji dla uczestników imprezy masowej.

Członkowie takiej grupy wśród naszej firmy to w większości członkowie personelu ratownictwa medycznego z odpowiednim doświadczeniem i wyposażeniem medycznym do zabezpieczenia przedsięwzięć tego typu.

Zapewniamy zabezpieczenie imprez masowych i organizację dni bezpieczeństwa w zakresie m.in

  1. Zabezpieczenia medycznego w postaci wykwalifikowanych ratowników medycznych, ratowników KPP bądź pielęgniarek systemu;
  2. Punkty pierwszej pomocy medycznej z zakresem specjalistycznego sprzętu medycznego;
  3. Możliwość koordynacji imprezy masowej;
  4. Wystawienie zespołów lub patroli medycznych;
  5. Punkty profilaktyki zdrowotnej (pomiary ciśnienia, cukru itp.);
  6. Transport medyczny;
  7. Wsparcie organizacji i planowania w bezpieczeństwie imprez masowych;
  8. Opiekę medyczną.

Cennik zabezpieczenia medycznego

Cennik zabezpieczenia medycznego jest zawsze dopasowywany indywidualnie i zależny od rodzaju wydarzenia, ilości osób biorących udział w danej imprezie masowej jak i ilości niezbędnych ratowników na dane przedsięwzięcie.

Szczegóły i zapisy:

+48 537 682 287,   biuro.alive@gmail.com