SZKOLENIE TC3

Postępowanie podczas ewentracji w czasie szkolenia medycznego dla żołnierzy

CZAS TRWANIA: 16 godzin (2 dni szkoleniowe)

CENA KURSU: 389 zł

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:

1. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z zakresu TC3

2. Autorski poradnik „STOP THE BLEED: STAY ALIVE

Kurs Ratownika Pola Walki dedykowany dla funkcjonariuszy służb mundurowych, żołnierzy, ratowników medycznych, osób związanych z organizacjami proobronnymi i wojskowością lub dla pasjonatów ratownictwa taktycznego.

Dwudniowy kurs na bazie najnowszych wytycznych komisji TC3 (TCCC- Tactical Combat Casuality Care).

Kurs TC3 jest przeprowadzany przez doświadczonych ratowników medycznych i ratowników pola walki z naszego zespołu, którzy posiadają doświadczenie zdobyte m.in w działaniach bojowych podczas pełnienia służby w czasie misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego bądź podczas akcji ratowniczych w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego.

Dzięki aktywnej służbie w różnych służbach mundurowych, nasi instruktorzy na bieżąco przeprowadzają kursy tego typu w swoich jednostkach. Dodatkowo członkowie naszego zespołu dzięki zdobytemu doświadczeniu na misjach zagranicznych są w stanie ujednolicić i unowocześnić program szkolenia porównując wiedzę zdobytą w realnych warunkach bojowych z najnowszymi wytycznymi komisji TC3.

Program kursu:

Dzień I: Blok teoretyczny, wykłady, filmy instruktażowe i szkoleniowe oraz filmy z realnych działań bojowych

Dzień II: Blok praktyczny, ćwiczenia zespołowe i indywidualne w połączeniu ze scenariuszami praktycznymi

Zagadnienia:

 1. Ratownictwo pola walki i TC3 – Historia
 2. Najczęstsze przyczyny śmierci na polu walki
 3. Ratownictwo pola walki – Strefy udzielania pierwszej pomocy zgodnie z TC3
 4. Postępowanie zgodnie z akronimami M.A.R.C.H.E oraz P.A.W.S
 5. Intensywne krwotoki tętnicze – fizjologia, objawy, postępowanie
 6. Tamowanie intensywnych krwotoków tętniczych – przy użyciu stazy taktycznej
 7. Tamowanie intensywnych krwotoków tętniczych- opatrunki hemostatyczne (wound packing, junctional hemorrhage)
 8. Odma opłucnowa- fizjologia, objawy, rodzaje, postępowanie
 9. Zabezpieczanie ran penetracyjnych klatki piersiowej – opatrunki okluzyjne i zastawkowe
 10. Udrożnianie dróg oddechowych bezprzyrządowo i przyrządowo
 11. Badanie urazowe pacjenta w strefie bezpiecznej
 12. Sposoby ewakuacji z pola walki
 13. Procedura 9 linijkowca MEDEVAC oraz MIST

Szczegóły i zapisy:

+48 537 682 287,   biuro.alive@gmail.com