SZKOLENIE PIERWSZEJ POMOCY

Użycie AED w czasie naszego szkolenia pierwszej pomocy

CZAS TRWANIA: Od 3 do 8 godzin

CENA KURSU: Dopasowana indywidualnie

Szkolenie jest przeprowadzane przez doświadczonych ratowników medycznych i instruktorów szkoleń pierwszej pomocy z naszego zespołu. Dbamy o wysoką jakość szkolenia, profesjonalne podejście do każdego kursanta oraz nacisk na szkolenie praktyczne maksymalnie zbliżone do realnych warunków.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia: kurs pierwszej pomocy przeprowadzony na bazie najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji  (ERC).

W czasie trwania kursu wykorzystujemy najnowszy sprzęt i symulatory medyczne o wysokiej wiarygodności klinicznej dzięki czemu zwiększamy realizm prowadzonych akcji ratowniczych z jednoczesną możliwością oceny jakości prowadzonej resuscytacji przez każdego uczestnika za pomocą urządzeń monitorujących przebieg prowadzonych działań.

Pierwsza pomoc przedmedyczna została podzielona na IV bloki szkoleniowe:

  1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) z wykorzystaniem AED
  2. Zadławienie oraz pozycja boczna
  3. Stany nagłe (Udar mózgu, zawał serca, epilepsja, cukrzyca i inne)
  4. Urazy i tamowanie krwotoków

 

Wszystkie bloki szkoleniowe razem, są przeprowadzane w zakresie 8 godzin szkolenia, istnieje natomiast możliwość przeprowadzenia wyznaczonych przez Państwa konkretnych bloków w mniejszym wymiarze czasowym.

W zależności od potrzeb Państwa firmy i specyfiki pracy danej placówki możemy wykonać audyt zewnętrzny gdzie przeprowadzimy szczegółową analizę zagrożeń wynikających ze specyfiki pracy w Państwa firmie i oceniamy prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych wypadków by przygotować ofertę która będzie dla Państwa najbardziej korzystna.

Dodatkowo podczas każdego szkolenia poruszane są zagadnienia takie jak:

  1. Pierwsza pomoc- aspekty prawne
  2. Bezpieczeństwo własne oraz bezpieczeństwo poszkodowanego
  3. Schematy i procedury ratownicze
  4. Umiejętne wezwanie służb ratowniczych i zespołu ratownictwa medycznego za pomocą połączenia alarmowego
  5. Podstawowe wyposażenie apteczki
  6. Psychologia pierwszej pomocy

Szczegóły i zapisy:

+48 537 682 287,   biuro.alive@gmail.com