STOP THE BLEED- ZATRZYMAJ KRWOTOK

Użycie narzędzia do tamowania krwotoków w czasie szkolenia

CZAS TRWANIA: 8 godzin

CENA KURSU: 229 zł/os

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:

1. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „STOP THE BLEED”

2. Autorski poradnik „STOP THE BLEED: STAY ALIVE”

STOP THE BLEED® to jedna z największych kampanii zdrowia publicznego w USA. Jej celem jest wyszkolenie ludzi w zakresie tamowania intensywnych krwotoków które są główną przyczyną zgonów żołnierzy na polu walki oraz główną przyczyną zgonów którym można było zapobiec.

Szkolenie jest przeprowadzane przez doświadczonych ratowników medycznych i ratowników pola walki z naszego zespołu, którzy posiadają doświadczenie zdobyte m.in w działaniach bojowych podczas pełnienia służby w czasie misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego bądź podczas akcji ratowniczych w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego.

Uczestnik po ukończeniu szkolenia potrafi skutecznie tamować masywne krwotoki w wyniku amputacji lub urazów przy użyciu odpowiedniego sprzętu medycznego.

Program szkolenia:

  1. Wykłady: Krwotoki, ich rodzaje, wstrząs hipowolemiczny, mechanizm urazu i ran
  2. Zapoznanie z opaskami uciskowymi typu CAT gen. 7 i SOFTT-W gen. 4 klarowanie i przygotowanie do użycia
  3. Ćwiczenia praktyczne w zakresie użycia opasek uciskowych- samopomoc
  4. Tamowanie intensywnych krwotoków z kończyn- praktyka
  5. Wound packing- Opatrunki hemostatyczne i tamowanie krwotoków z trudno dostępnych miejsc
  6. Rany penetracyjne klatki piersiowej (odma opłucnowa) – opatrunki zastawkowe i okluzyjne
  7. Scenariusze praktyczne

Szczegóły i zapisy:

+48 537 682 287,   biuro.alive@gmail.com