KURS RATOWNIKA POLA WALKI (CLS)

Ewakuacja poszkodowanego podczas kursu Ratownika Pola Walki

CZAS TRWANIA: 40 godzin (5 dni szkoleniowych)

CENA KURSU: 1199 zł

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:

1. Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu kursu Ratownika Pola Walki z wynikiem pozytywnym (Jeśli kursant zda wszystkie egzaminy końcowe)

2. Certyfikat udziału w szkoleniu z zakresu kursu Ratownika Pola Walki (Jeśli kursant nie zda egzaminów końcowych)

3. Koszulkę pamiątkową

4. Materiały szkoleniowe w formie poradnika Ratownika Pola Walki na bazie najnowszych wytycznych TC3

Kurs dedykowany dla funkcjonariuszy służb mundurowych, żołnierzy, ratowników medycznych, osób związanych z organizacjami proobronnymi i wojskowością lub dla pasjonatów ratownictwa taktycznego.

Pełny 5 dniowy kurs Ratownika Pola Walki (CLS- Combat Lifesaver) na bazie najnowszych wytycznych komisji TC3
(TCCC- Tactical Combat Casuality Care).

Kurs CLS jest przeprowadzany przez doświadczonych ratowników medycznych i Ratowników Pola Walki z naszego zespołu, którzy posiadają doświadczenie zdobyte m.in w działaniach bojowych podczas pełnienia służby w czasie misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego bądź podczas akcji ratowniczych w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego.

Dzięki aktywnej służbie w różnych służbach mundurowych, nasi instruktorzy na bieżąco przeprowadzają kursy tego typu w swoich jednostkach. Dodatkowo członkowie naszego zespołu dzięki zdobytemu doświadczeniu na misjach zagranicznych są w stanie ujednolicić i unowocześnić program szkolenia porównując wiedzę zdobytą w realnych warunkach bojowych z najnowszymi wytycznymi komisji TC3.

Program kursu:

Dzień I: Blok teoretyczny, wykłady, filmy instruktażowe i szkoleniowe oraz filmy z realnych działań bojowych

Dzień II: Blok teoretyczny, wykłady, filmy instruktażowe, zapoznanie ze sprzętem taktycznym i medycznym

Dzień III: Blok praktyczny, ćwiczenia indywidualne i zespołowe

Dzień IV: Blok praktyczny, ćwiczenia zespołowe w połączeniu ze scenariuszami praktycznymi

Dzień V: Egzamin teoretyczny i praktyczny

 1. Ratownictwo pola walki i TC3 – Historia
 2. Najczęstsze przyczyny śmierci na polu walki
 3. Ratownictwo pola walki – Strefy udzielania pierwszej pomocy zgodnie z TC3
 4. Postępowanie zgodnie z akronimami M.A.R.C.H.E oraz P.A.W.S
 5. Intensywne krwotoki tętnicze – fizjologia, objawy, postępowanie.
 6. Tamowanie intensywnych krwotoków tętniczych – za pomocą improwizowanych opatrunków
 7. Tamowanie intensywnych krwotoków tętniczych – przy użyciu stazy taktycznej
 8. Tamowanie intensywnych krwotoków tętniczych – opatrunki hemostatyczne (wound packing, junctional hemorrhage)
 9. Odma opłucnowa- fizjologia, objawy, rodzaje, postępowanie
 10. Zabezpieczanie ran penetrujących klatki piersiowej – opatrunki improwizowane
 11. Zabezpieczanie ran penetracyjnych klatki piersiowej – opatrunki okluzyjne i zastawkowe
 12. Odma opłucnowa – dekompresja igłowa (burping)
 13. Udrożnianie dróg oddechowych bezprzyrządowo i przyrządowo
 14. Badanie urazowe pacjenta w strefie bezpiecznej
 15. Obrażenia głowy, hipotermia, wstrząs hipowolemiczny
 16. Sposoby ewakuacji z pola walki
 17. Farmakologia pola walki (CWMP)
 18. Polowa karta medyczna i dokumentacja
 19. Procedura 9 linijkowca MEDEVAC oraz MIST
 20. Unieruchomianie złamań
 21. Monitorowanie i reocena pacjenta
 22. Raport SIT – przekazanie pacjenta
 23. Triage – Selekcja rannych

Szczegóły i zapisy:

+48 537 682 287,   biuro.alive@gmail.com