Kroki wykonywane w trakcie udzielania pierwszej pomocy

Najważniejsze zasady udzielenia pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc – czym jest? Pierwsza pomoc to zespół czynności, które są wykonywane w momencie sytuacji zagrożenia życia, czyli gdy mamy do czynienia z wypadkiem, urazem lub nagłym atakiem choroby. Czynności wykonywane są w celu ochrony życia lub zdrowia osoby poszkodowanej i zminimalizowania